Thân gửi những học viên của Chemistry Class Online

Hướng dẫn thực hiện trình tự tham gia khóa học về giáo dục STEM

1. Học viên dùng tài khoản đã được cấp để đăng nhập vào website.

2. Sau khi đăng nhập thành công vào website, học viên tiến hành chọn khóa học đã định sẵn tên khóa học (tên trường, năm học) của bạn.

3. Trước khi tham gia nội dung các bài học, các bạn vui lòng điền vào phiếu khảo sát chẩn đoán nhằm giúp chúng tôi biết nguyện vọng, nhu cầu của bạn.

4. Các bạn sẽ có 2 bài học bao gồm lí thuyết về giáo dục STEM, quy trình thiết kế và tổ chức thực hiện dạy học tích hợp STEM, công cụ và phương pháp đánh giá trong giáo dục STEM, các ví dụ minh họa về chủ đề STEM trong dạy học môn Hóa học.

5.Các bài giảng bao gồm tài liệu text và bài giảng E-learning. Sau mỗi bài học, các bạn vui lòng thực hiện các bài kiểm tra và các phiếu đánh giá cũng như phiếu nhận xét trước khi thực hiện bài học tiếp theo.

6. Trong website, học viên có thể tìm thấy nguồn tư liệu phong phú: nhiều chủ đề STEM trong dạy học môn hóa học cũng như các môn học khác, liên kết đến các website về giáo dục STEM, các video thí nghiệm,…

 

  Tin tức chung

  Picture of Nguyễn Thị Thùy Trang
  Học viên chú ý
  by Nguyễn Thị Thùy Trang - Monday, 13 January 2020, 12:52 AM
   

  Nhiều học viên đã bỏ qua bước đầu tiên - cũng là bước quan trọng sau khi vào khóa học.

  Nên:

  Công việc đầu tiên của bạn sau khi vào khóa học là phải tiến hành điền vào phiếu khảo sát (mục đầu tiên trong khóa học) trước khi vào nội dung của khóa học.